Uppdaterad information om coronaviruset.

Bytet av bibliotekssystem förorsakar ett kort uppehåll i olika bibliotekstjänster i medlet av december.