Harald Herlin -lärcentret är tillsvidare stängdt. Om du behöver hjälp med något, ring måndag till fredag kl. 10 - 14, tel. 050 316 1011 eller skicka email: oppimiskeskus@aalto.fi.

Begränsa sökresultaten

Sökresultaten visas i fem flikar (se bilden). Kontrollera att du har valt en rätt flik, eftersom sökresultaten varierar mellan flikarna.

Under menyn Begränsa sökningen kan du begränsa din sökning enligt format (t.ex. examensarbete), samling (t.ex. Aaltodoc) eller språk.

Du kan avgränsa resultatet ytterligare genom att använda flera begränsningar.

Högst i menyn visas som standard de sökvärden som ger flest träffar.

Du kan ta bort begränsningarna under Begränsa sökningen.

Spara tidigare begränsningar

Med den här funktionen kan du spara de begränsningar som du har valt. De begränsningar du har valt sparas som standard när du gör en ny sökning. Om du vill göra en ny sökning utan begränsningar, avaktivera den här funktionen.

Sortera sökresultaten enligt Relevans, Nyaste först osv.

Var är boken placerad?

I träfflistan syns bokens placering och om det finns lediga exemplar. Klicka på titeln för att få mera information om boken och om förfallodag, antal reservationer m.m.

Du kan också skriva posten ut eller skicka den per e-post. Du kan också Exportera posten till RefWorks.

Om alla exemplar av en bok är utlånade, du kan klicka på Logga in för att kontrollera reserveringsmöjlighet.

Jokertecken

* ersätter 0, 1 eller flera tecken i sökordet.

Till exempel: du kan söka både ”test”, ”tests” och ”tester” med samma sökord:Jokertecknen kan också användas inne i sökordet:

Obs! Jokertecknen * kan inte vara det första tecknet i ett ord.

Sökoperatorer

Du kan kombinera söktermer med hjälp av Booleska sökoperatorer. Följande operatorer kan användas: AND, OR, NOT.

Obs! De Booleska sökoperatorerna skrivs med VERSALER.

AND

AND är standardoperatorn för sökningar med flera söktermer, om inga andra operatorer används. När man använder operatorn AND visas de poster som innehåller alla söktermer som använts. Till exempel: du söker poster som innehåller både ”Otaniemi” och ”Aalto”:ellerOR

Om man använder operatorn OR visas de poster som innehåller en eller flera av de termer som operatorn kombinerar.

Till exempel: du söker poster som innehåller antingen ”högskola” eller ”universitet”:NOT

NOT-operatorn avlägsnar de poster från sökresultaten, vilka innehåller termen efter den.

Exempel: sökes poster med termen "Otaniemi" men inte termen "Aalto":

Finjustering

Intervallsökning

För att söka inom intervallet mellan två värden kan man använda hakparenteser [ ].

Till exempel: om du söker litteratur om Alvar Aalto publicerad mellan åren 2010 och 2017:Obs! Operatorn TO ska skrivas med VERSALER.

Avståndssökning

Genom att göra en avståndssökning får man träffar där sökorden är nära varandra, men inte nödvändigtvis intill varandra.

Du kan göra en avståndssökning genom att lägga till tecknet ~ och ett avståndsvärde efter en sökfras med flera sökord.

Till exempel: du söker på orden ”Otaniemi” och ”Aalto” och vill att de ska förekomma på högst 10 ords avstånd från varandra:Att vikta sökord

Tecknet ^ ger mer vikt åt sökordet. Till exempel: i sökningen är sökordet ”Aalto” viktat:

Artiklar - sökningen i internationella e-material

Artikelsökningen hittas genast på startsidan:

Du kan också först göra en sökning och sedan välja fliken Artiklar.

Sökningen i internationella e-material innehåller olika databaser:

  • artiklar i fulltext
  • referensdatabaser
  • e-böcker

Enkel sökning och Avancerad sökning är tillgängliga. Som sökspråk rekommenderas engelska.

Vid de artiklar, böcker och andra document som är tillgängliga i fulltext finns en länk direkt till databaserna. För att nå artiklar i fulltext i licensbelagda databaser krävs inloggning, om du befinner dig utanför Aalto-universitetets nätverk.

Vill du söka systematiskt inom ditt studieområde använd då databasernas egna gränssnitt; de har t. ex. exakta möjligheter att begränsa sökningar.

Sök databaser

Använd Aalto-Finna för att hitta de databaser som Aalto-universitetet erbjuder.

1. Skriv in databasens namn, t. ex. Scopus eller Web of Science i sökfält.

2. Lista databaser alfabetiskt.

3. Bläddra i databaser: du kan lista databaserna alfabetiskt via länken Alla databaser A-Ö eller välja databaserna enligt vetenskapsområde (länkar hittas i högra kanten).

4. I Libguiderna (på finska / engelska) får du hjälp att hitta databaser enligt vetenskapsområde.

Hitta artiklar med hjälp av DOI-nummer

När du söker en artikel med hjälp av DOI-nummer, välja först Artikel sökning, och skriva sedan DOI-numret i sökfältet:Vad är en DOI?

En digital object identifier (eller DOI) är ett permanent identifieringsnummer som ges till elektroniska document, bilder osv. DOI-numret underlättar sökningen efter artiklarna, då dess adress alltid är permanent och inte kommer att förändras.