Harald Herlin -lärcentret är tillsvidare stängdt. Om du behöver hjälp med något, ring måndag till fredag kl. 10 - 14, tel. 050 316 1011 eller skicka email: oppimiskeskus@aalto.fi.

Om arkivmaterial

Bland Aalto-universitetets arkivmaterial kan du hitta bilder från universitetets verksamhet och historia. Arkivmaterialet innehåller dokumenterade bilder av universitetets undervisning och forskning, examensarbeten, studiearbeten och material ur tidigare professorers personarkiv. De äldsta materialet härrör sig från början av 1900-talet.

En del av materialet i Aalto-Finna syns enbart som beskrivning med då upphovsrätten tillåter visas även bilder. Bildrättigheterna anges i samband med bilden. Största delen av det historiska materialet kan användas fritt med licensen CC-BY 4.0. Allt digitalt material finns ändå tillgängligt i databasen Raami hos Visual Resources Centre vid Aalto-universitetets Lärcenter. Originalmaterialet finns tillgängligt vid Aalto-universitetets arkiv.

I Aalto-Finna finns bara ett begränsat antal digitaliserade bilder. Om du inte hittar vad du söker lönar dig sig att ta kontakt:

  • Aalto-universitetets arkiv: arkisto@aalto.fi, arkivmaterial för forskning och publicering, bildkopior i högresolution och digitalisering
  • Visual Resources Centre vid Aalto-universitetets Lärcenter (VRC): oppimiskeskus@aalto.fi, databasen Raami, info och vägledning

En del av det digitaliserade arkivmaterialet finns också fritt tillgängligt i hög resolution via Aalto University Commons Flickr-konto.