Harald Herlin -lärcentret är tillsvidare stängdt. Om du behöver hjälp med något, ring måndag till fredag kl. 10 - 14, tel. 050 316 1011 eller skicka email: oppimiskeskus@aalto.fi.

Om Aalto-Finna

Vad är Aalto-Finna?

Aalto-Finna är en söktjänst, där ingår allt tryckt och elektroniskt material från Lärcentret samt visuellt material från Aalto-universitetets arkiv.

Du kan också förnya dina lån och reservera böcker från andra campus och Depåbiblioteket.

Om du har användarnamn till Aalto-universitets nätverk, kan du direkt läsa elektroniska tidskrifter och böcker som har anskaffats till universitetet.

Om du saknar behörighet, kan du läsa elektroniska tidningar och böcker på plats I Lärcentret.

Vad finns i Aalto-Finna?

I Aalto-Finna kan du hitta:

  • Tryckta och elektroniska samlingar av Lärcentret vid Aalto-universitetet: böcker, e-böcker, tidskrifter, databaser
  • Aaltodoc publikationsarkiv: examensarbeten, publikationsserier
  • Visuellt material från Aalto-universitetets arkiv
  • Depåbibliotekets tidskrifter och böcker
  • internationella e-artiklar (Primo Central Index)
  • Referensdatabas över finländska artiklar (Arto)

Användarvillkor

Logga in med ditt Aalto-användarnamn och -lösenord för att få åtkomst till det elektroniska materialet utanför Aalto-universitetets nätverk. I regel är metadata i anknytning till sökresultat fritt tillgängligt, men användningen kan vara begränsad genom lag eller avtal. För användning av elektroniskt material gäller specifika användarvillkor.

Aalto-Finna är en del av nationella söktjänsten Finna

Aalto-Finna är en lokal version av den nationella söktjänsten Finna administreras av Nationalbiblioteket. Finna ger tillgång till tillgängligt material i Finlands bibliotek, arkiv och museer.